Praktijk

Werkwijze

Consulten vinden uitsluitend plaats volgens afspraak.

Wachttijd

Perspectief neemt op dit moment geen nieuwe cliënten meer aan en kunt u ook niet op de wachtlijst geplaatst worden. Zodra u hier leest dat Perspectief weer ruimte heeft voor nieuwe aanmeldingen, dan kunt u telefonisch of per e-mail informeren of u zich kunt aanmelden. Geef hierbij aan wie uw zogverzekeraars is en op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. Dan wordt u gebeld voor een telefonische intake.

Intake

Na de telefonische intake zal het nog maximaal 4 weken duren voordat u wordt uitgenodigd voor het (eerste) persoonlijke intakegesprek. Voor dit eerste gesprek dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van uw huisarts. In één of enkele intakegesprekken worden de aard en intensiteit van uw klachten in kaart gebracht. Na de intake worden, in overleg met u, afspraken gemaakt over uw behandeldoelen en het plan van aanpak.

Zodra u bij Perspectief een afspraak maakt, dan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en de therapeut van Perspectief. Dit betreft een behandelovereenkomst met rechten en plichten welke staan beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (W.G.B.O.). De belangrijkste rechten als u in therapie gaat zijn:

Behandeling

In de hierop volgende therapie wordt doelgericht gewerkt aan het verminderen van uw klachten en het vergroten van uw mogelijkheden. De werkwijze is praktisch, klantvriendelijk en zo veel mogelijk gebaseerd op de GGZ-richtlijnen waarin behandelmethoden beschreven staan waarvan de werkzaamheid – wetenschappelijk – is aangetoond.

Gedurende de behandeling krijgt u soms oefeningen mee zodat nieuwe inzichten en ervaringen direct in uw dagelijks leven zijn toe te passen. Op deze manier krijgt u inzicht in uw klachten. Zo leert u hiermee in de huidige én eventuele toekomstige situaties op passende wijze om te gaan.

Tijdens de behandeling vinden tussenevaluaties plaats, zodat voortuitgang kan worden vastgesteld en doelen zo nodig kunnen worden bijgesteld.

Een individueel consult duurt in principe 45 minuten. Voor bepaalde behandelingen kan een andere consultduur worden afgesproken.

Huisregels

De afspraken en regels die Perspectief hanteert, staan beschreven in de huisregels.