Supervisie

De Supervisie van de Europees erkende EMDR opleiding tot Practitioner is 'competentie gestuurde Supervisie'. Dat wil zeggen dat jij als supervisant videomateriaal van EMDR behandelingen verzamelt waarmee je aantoont dat jij de desbetreffende vaardigheden beheerst.
Om te zien hoe je EMDR in de praktijk toepast, gebruiken we vooral videofragmenten (op zelf mee te brengen laptop/I-pad afspelen en let ook op een verstaanbare geluidskwaliteit).
Aan de hand van deze video's breng je vragen of problemen in, die we samen bespreken zodat jij leert hoe die problemen aangepakt kunnen worden en waarom. Waarvan ik weer leer, in hoeverre je de techniek begrijpt en beheerst.

Naast video fragmenten dienen soms opdrachten op papier te worden aangeleverd.
Om mij goed op jouw Supervisie voor te kunnen bereiden, vind ik het prettig als je jouw opdracht uiterlijk één week voor de Supervisie mailt.

Videomateriaal voorbereiden

Let op dat je video's maakt van EMDR op basis van het meest recente protocol (hier te downloaden), dat jaarlijks vanaf begin februari op de site staat.

Alvorens het videomateriaal in te brengen, is het zinvol het materiaal eerst zelf te bekijken.
Wanneer je de Supervisies goed voorbereidt (wat wil je laten zien, waar staat dat op de video en welke vragen heb je er over), dan haal je het meest uit de Supervisie.
Is jouw doel veel van de Supervisie te leren, laat dan (ook) je slechtste video zien.
Wil je zo snel mogelijk je Supervisie beoordeling afgetekend hebben, laat dan je beste video's zien.

Uiteraard is het zinvol, om tijd te besparen, het materiaal vooraf te editen. De essentiële onderdelen moeten echter wel op de video zichtbaar zijn.

Begeleiding in verbeteren van vaardigheden en Beoordeling

EMDR is een techniek die eigen gemaakt wordt door enerzijds in Supervisie 'de geest' van het protocol te gaan doorgronden (kennis en inzicht) en anderzijds door er tussen de Supervisies veel mee te werken (ervaring).
Door het tonen van video fragmenten en het stellen van vragen, krijg ik zicht op wat goed gaat en wat nog aandacht verdient. Wat je al weet en beheerst zal steeds tussentijds afgetekend worden.
Met de feedback op wat nog aandacht verdient, kan je nieuwe opnames maken en tonen, totdat ook die competenties gehaald worden.

Opnames met kleine, te onderbouwen afwijkingen van het protocol zijn goed in Supervisie in te brengen mits je op voorhand aangeeft wat de afwijkingen zijn en waarom daartoe besloten is.
Blijkt uit jouw onderbouwing inzicht in de geest van het protocol, dan kan het desbetreffende fragment vaker toch afgetekend worden.
Wanneer bij het vooraf zelf nakijken grote of niet te motiveren afwijkingen gevonden worden, kan beter besloten worden dit materiaal wel om van te leren, maar niet ter aftekening voor te leggen.

Kosten

Supervisie duurt 90 minuten. Het tarief is € 90,- per 45 minuten. Aan het eind van de maand ontvang je hiervan een factuur.
Afspraken dienen 48 uur van te voren afgezegd worden.
Bij afzeggen tussen 48 en 24 uur wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
Wanneer binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Men kan voor Supervisie over video's alleen of met z'n tweeën komen, echter de video's ter beoordeling af laten tekenen, kan alleen individueel.

Ik ben geen supervisor-V.G.C.t. dus Supervisie bij mij kan helaas (nog) niet meetellen voor de V.G.C.t.

Totale duur van de Supervisie

Gezien het competentiegerichte karakter van de Supervisie is het moeilijk om aan te geven wat de duur zal zijn. Uit ervaring is gebleken dat een gemiddelde duur voor het Basisprotocol 5 maal 1,5 uur bedraagt. Voor het Practitioner schap is dit vaak langer.
Uiteraard is de duur afhankelijk van het niveau waarop jij start, hoeveel EMDR je geeft, of je ook EMDR-intervisie hebt, jouw voorbereiding op de Supervisie en de tijdsverdeling leermomenten en beoordeling.

Wanneer en waar

Supervisie geef ik tijdens kantooruren in mijn Praktijk in Almere. Aanmelden kan telefonisch of per mail.

Graag ontvang ik vóór onze eerste afspraak, vooraf per mail informatie over jou als supervisant zoals: Welke opleiding heb je? Waar werk je en met wat voor cliënten? Wanneer heb je de EMDR Basis- (en Vervolg) opleiding gedaan? Wat zijn je ervaringen met EMDR tot nu toe.

Breng het Supervisieformulier voor het Basisprotocol of het Practitionerschap mee. Deze zijn hier te downloaden. Zorg dat je deze de eerste keer in tweevoud bij je hebt.
Tevens zijn op voornoemde site de voor Practitioners i.o. benodigde formulieren voor casus-conceptualisatie te vinden.