SchemaTherapie

SchemaTherapie is een therapievorm die ontwikkeld is voor het behandelen van diep gewortelde patronen die uw gevoel en gedrag zo beïnvloeden dat u last hebt van ernstige psychische stoornissen zoals persoonlijkheidsstoornissen of terugkerende ernstige depressies.

Deze therapie geeft inzicht in ervaringen uit uw jeugd en hoe deze uw gedragspatronen in het dagelijks leven beïnvloeden.
Dankzij dit inzicht en met behulp van bij deze therapie horende interventies (onder andere imaginatie met rescripting, rollenspel en stoelen) die tijdens de sessies worden ingezet, kunt u uw gedachten gaan bijbuigen en uw gedrag veranderen. Hierdoor zult u op een gezondere manier voor uzelf leren zorgen en opkomen waardoor u evenwichtiger in het leven komt te staan.

Wanneer de behandeling wordt ingezet voor voornoemde ernstige stoornissen, is het een zeer intensieve therapie die een grote motivatie vraagt om gedurende langere tijd (minstens een jaar) hard met uzelf aan de slag te gaan en wekelijks naar de sessies te komen.

Daar de therapeute van Perspectief nog in opleiding is tot Schema therapeut, wordt deze intensieve vorm van SchemaTherapie nog weinig door haar gegeven.
Omdat zij van mening is dat "SchemaTherapie taal" een zeer ontschuldigende taal is die veel effect kan hebben, wordt de basis van de SchemaTherapie wel door haar ingezet als hulpmiddel om mildere problematiek met succes bij te buigen.

Voor meer informatie: SchemaTherapie