Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (C.G.T.) is één van de verschillende stromingen binnen de psychotherapie. Deze therapie grijpt zowel op het gedrag als op het denken van cliënten in (VGCt).

Het uitgangspunt is dat uw gedachten en gedragingen uw gevoel beïnvloeden. Wanneer u zich niet prettig voelt (lees: “klachten ervaart”), heeft u vermoedelijk iets gedacht en/of gedaan waardoor u zich onprettig bent gaan voelen.
Wilt u zich beter gaan voelen, dan is het nodig dat u uw gedachten en/of gedrag leert bijstellen.

In C.G.T. richt u zich, samen met de therapeut, op het onderzoeken, uitdagen en ombuigen van die (negatieve) gedachten die u belemmeren om goed te functioneren. Tegelijk werkt u aan het beïnvloeden van dat gedrag dat uw klachten veroorzaakt en/of (mee) in stand houdt.

C.G.T. kent over het algemeen een gestructureerde aanpak en er wordt dikwijls met huiswerkopdrachten gewerkt. De therapie sluit zo concreet mogelijk aan op de moeilijkheden die zich in uw leven voordoen. Door deze praktijkgerichte aanpak, zijn de meeste behandelingen betrekkelijk kortdurend. Bij een frequentie van één zitting per week of per veertien dagen duren de meeste therapieën enkele maanden tot een jaar. Een langere duur kan echter ook voorkomen.