BEPP

BEPP staat voor Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). De BEPP is specifiek ontwikkeld voor behandeling van PTSS. De behandeling is er opgericht om pijnlijke gevoelens en gedachten te veranderen en richt zich daarom in het bijzonder op herinneringen, gedachten en gevoelens over de traumatische herinnering.

De behandeling bestaat in principe uit 16 sessies van 45 minuten waarbij iedere sessie een specifiek doel heeft.
In de eerste en laatste sessie wordt de partner bij de behandeling betrokken.
Na voorlichting over PTSS wordt in principe gewerkt met imaginaire exposure. In sommige gevallen kan de therapeut er voor kiezen ook een deel van de verwerking met EMDR te doen.
Nadat het trauma hanteerbaar gemaakt is wordt gewerkt aan de betekenis van wat er gebeurd is en hoe dit een plaats in uw leven te geven.
Tijdens de behandeling zal u mogelijk nog andere huiswerkopdrachten krijgen.
De behandeling wordt afgerond met een terugval preventieplan en een afscheidsritueel.

Voor meer informatie: BEPP