Behandelovereenkomst psychologische of psychotherapeutische behandeling

Voor- en achternaam _____________________________________________________
Straat en huisnummer _____________________________________________________
Postcode & woonplaats _____________________________________________________
Geboortedatum ____ - ____ - ________ telefoonnumer ____________________
   
Huisarts _____________________________________________________
Gezondheidscentrum _____________________________________________________

Toestemming voor kort verslag bij start en einde van de psychologische behandeling alsmede voor informatie-uitwisseling met de huisarts over relevante zaken     

akkoord
/ niet akkoord
Andere behandelaren _____________________________________________________
Functie _____________________________________________________

Toestemming voor informatie-uitwisseling met behandelaar over  relevante zaken voor de  psychologische behandeling

akkoord
/ niet akkoord
   
Overig: Leest u vooraf de informatie in de volgende bijlagen, welke u van Perspectief ontvangen heeft. Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft u toestemming voor behandeling en bevestigt u kennis te hebben genomen van- en akkoord te gaan met voornoemde afspraken en bijlagen.

Almere _______________________________________

handtekening behandelaar

 

handtekening en naam cliënt

 

_________________________ ____________________________
Mevrouw drs. M.J. de Haan ____________________________